SUISAM DRUMS - EDUCATION

Drumlessons - Sessions - Studio - Workshops - Bandcoaching

ARTIKEL

Drummen verbetert intelligentie

 

Bon: http://bit.ly/lgg47z

 

 

Ze worden niet altijd alle eer aangedaan, maar in realiteit is de drummer van de band vaak de intelligentste. Uit Zweeds onderzoek blijkt namelijk dat drummen je IQ danig verbetert. Wanneer je ritmisch trommelt zorgt dit voor stabiele hersengolven. Hierdoor verbetert op lange termijn niet alleen je IQ, je probleemoplossend vermogen krijgt er ook een enorme boost door.
Volgens de onderzoekers is het effect tweeledig:

van drummen word je slimmer, maar het zijn ook vooral slimmere mensen die kunnen drummen.